برنامه های فوریو

فوریو سینما

پخش 19:00 بازپخش 1:00

برنامه ای در ارتباط با تولیدات سینمایی ایران و مروری بر جدیدترین اخبار سینمایی و حواشی هنرمندان که به صورت هفتگی تهیه و پخش می شود

ساعتی با فوریو

پخش 19:00 بازپخش 1:00

این برنامه بصورت یک مجله تلویزیونی هر شب سعی دارد تا گوشه ای از اتفاقات روزانه اجتماعی را به تصویر بکشد.

جمعه به جمعه

پخش 19:00 بازپخش 1:00

مروری بر اتفاقات فرهنگی و اجتماعی هفته به همراه مطالب آموزنده هفته و نگاهی به جدیدترین های موزیک ویدئو ها و حواشی هنرمندان با سحر و مرجان

ترک مگزین

پخش 19:00 بازپخش 1:00

مروری بر رویداد های هنری ترکیه، نگاهی به جدیدترین آثار سینمایی ترک و همچنین حواشی بزرگ ترکیه با نازنین